فرصت‌هاي شغلي مراكز درماني برخي استان‌هاي كشور منتشر شد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدامارسال شده در   07 تیر 1390-28 June 2011بازدید 4749


فرصت‌هاي شغلي مراكز درماني استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اصفهان و اردبيل منتشر شد.
به گزارش خبرنگار بازاركار، سازمان نظام پزشكي به منظور رفع نياز مراكز درماني و ايجاد اشتغال اعضاي سازمان اقدام به جمع‌آوري نيازهاي مراكز درماني به كادر پزشكي و درماني در 31 استان كشور نموده است.
بر اين اساس، متقاضياني كه مايل به اشتغال در يكي از مراكز درماني مي‌باشند علاوه بر امكان مستقيم با اين مراكز در صورت تمايل به دريافت معرفي‌نامه مي‌توانند با سازمان تماس حاصل نمايند.
نشريه بازاركار در صفحه 5  شماره 618  خود مورخ 7 تير فرصت‌هاي شغلي كادر پزشكي و درماني استان‌هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اصفهان و اردبيل را درج نموده است.
ساير فرصت‌هاي شغلي ديگر استان‌ها در شماره‌هاي بعدي نشريه بازاركار درج مي‌شود.


فرصت های شغلی مراکز درمانی استان ها
اخبار روزنامه ها