منابع آزمون استخدامي سال 1390 در ديوان محاسبات كشور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدامارسال شده در   10 امرداد 1390-01 August 2011بازدید 9044


منابع آزمون استخدامي سال 1390 در ديوان محاسبات كشور

1- حسابرس:
اصول حسابداري ، حسابداري دولتي، اصول حسابرسي، قانون ديوان محاسبات كشور، قانون محاسبات عمومي كشور
2- كارشناس رايانه (سخت‌افزار):
- مدارهاي منطقي، سيستم عامل، ريزپردازنده‌ها، ساختمان داده، الكترونيك ديجيتال، شبكه‌هاي كامپيوتري، زبان تخصصي
3- كارشناس رايانه (نرم‌افزار):
- مهندسي نرم‌افزار، پايگاه داده، شبكه‌هاي كامپيوتري، طراحي الگوريتم، ذخيره و بازيابي اطلاعات، برنامه‌سازي پيشرفته، زبان تخصصي
4- كارشناس اقتصاد:
- مقدمه‌اي بر تحليلهاي اقتصاد خرد، اقتصاد كلان، ماليه عمومي، اقتصاد اسلامي، زبان تخصصي
5- كارشناس حقوقي:
- حقوق جزاي اختصاصي (جرايم اموال)، آيين دادرسي كيفري، آيين دادرسي مدني (اجراي احكام)، حقوق تجارت، حقوق مدني (مسئوليت مدني و تعهدات)، حقوق اداري
6- كارشناس روابط عمومي و امور بين‌الملل:
- اصول سياست خارجي و روابط بين‌الملل، سازمانهاي بين‌المللي، حقوق بين‌الملل عمومي، آيين ديپلماسي، زبان تخصصي
7- كارشناس مالي:
- ماليه عمومي و بودجه، حسابداري دولتي، اصول حسابداري (1 و 2)، قانون ديوان محاسبات كشور، قانون محاسبات عمومي، مهارت‌هاي هفت‌گانه ICDL
8- كارشناس اداري:
- حقوق اداري، مديريت منابع انساني، مباني سازمان و مديريت، قانون ديوان محاسبات كشور، قانون محاسبات عمومي، مهارت‌هاي هفت‌گانه ICDL ،


منابع آزمون استخدامي سال 1390 ديوان محاسبات كشور
اخبار روزنامه ها