برای پروژه های کوچک خود پیمانکار مناسب پیدا کنید

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدامارسال شده در   12 بهمن 1390-01 February 2012بازدید 2293


برای پروژه های کوچک خود پیمانکار مناسب پیدا کنید

برای پروژه های خود (ترجمه، برنامه نویسی، طراحی و ...) دنبال پیمانکار
مناسب می گردید؟ پروژه خود را در پونیشا ثبت کنید تا هزاران پیمانکار
حرفه ای پیشنهاد خود را برای انجام پروژه شما ثبت کنند. بهترین را انتخاب
کنید و از طریق ایجاد بیعانه در سایت پروژه خود را اجرا کنید. از این
طریق تا پروژه خود را بصورت کامل تحویل نگرفته اید هزینه ای پرداخت
نخواهید کرد.

در برنامه نویسی، طراحی یا ترجمه مهارت دارید می توانید در پونیشا پروژه
پیدا کنید. برای خود کار کنید و درآمد قابل توجهی کسب کنید.

همین امروز در پونیشا ثبت نام کنید.
پونیشا :: نیروی کار مجازی، دفتر کار مجازی

http://ponisha.ir/


پروژه پیمانکار
اخبار روزنامه ها