آموزش و پرورش مکلف به استخدام 8 هزار دانشجوی تربیت معلم شد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / اخبار استخدامارسال شده در   13 بهمن 1390-02 February 2012بازدید 8805


آموزش و پرورش مکلف به استخدام 8 هزار دانشجوی تربیت معلم شد


عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره کلیات طرح اصلاح بند 111قانون بودجه سال 90 گفت: طبق مصوبه امروز مجلس، آموزش و پرورش مکلف است هشت هزار دانشجوی ورودی سال 1388 را تا پایان بهمن ماه امسال تعیین تکلیف و آنها را استخدام کند.

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین وزارت آموزش و پرورش مکلف است دانشجویان فعالی مراکز تربیت معلم و پذیرفته شدگان آینده این دانشگاه را تعیین تکلیف و آنها را استخدام کند.

وی ادامه داد: در قانون فعلی آمده بود که دولت در قبال این دانشجویان مکلف است که این بند قانون معنای کلی می داد و مبهم بود اما هم اکنون متولی  طبق تصویب امروز نمایندگان مجلس آموزش و پرورش شد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در تشریح بند 111ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور گفت: به منظور احیاء مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش، دولت می تواند بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در چارچوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده 51 قانون برنامه پنجم ساله توسعه با رعایت شرایط قانونی استخدام و طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8 خردادماه سال 1369 به استثناء دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر این گونه دانش آموزان و دانشسراهای مقدماتی بدون هرگونه بار مالی جدید تامین کند.

کریمی فیروزجایی افزود: تصویب جزئیات این طرح بدلیل حضور رئیس جمهور در مجلس به هفته بعد موکول شد.


آموزش و پرورش استخدام دانشجوی تربیت معلم
اخبار روزنامه ها