استخدام پيراپزشک پرستار ، بهيار و استخدام دستيار دندانپزشک

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   11 دی 1391-31 December 2012بازدید 3047

استخدام پيراپزشک


1-فیزیوتراپیست خانم

فیزیوتراپیست خانم , ساعت کار 14 تا 20 , (چهارراه پارک وی)
22014078

2-چشم پزشک متخصص و

چشم پزشک متخصص و , اپتومتریست جهت همکاری , دردرمانگاه «منطقه سلسبیل»
44255295

3-اپتومتریست جهت همکاری

اپتومتریست جهت همکاری , در مطب فعال , با حقوق ثابت نیازمندیم
66626562

4-فیزیوتراپیست

فیزیوتراپیست , جهت همکاری در بیمارستان , نیازمندیم
44951374 ـ 48993242
استخدام پرستار استخدام پيراپزشک استخدام بهيار استخدام بهداشت يار استخدام پيراپزشک استخدام دستيار دندانپزشک
اخبار روزنامه ها