استخدام 2039 تكنسين اورژانس در سال 90

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   14 اردیبهشت 1390-04 May 2011بازدید 2654امسال دو هزار و 39 تكنسين اورژانس استخدام مي شوند
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از استخدام دو هزار و 39 تكنسين اورژانس و فوريت هاي پزشكي در سال جاري خبر داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا،'مرضيه وحيد دستجردي' روز چهارشنبه در مراسم پاياني نخستين همايش فوريت هاي پزشكي كه در سالن همايش هاي رازي تهران برگزار شد، افزود: در حال حاضر 14 هزار نفر در بخش اورژانس و فوريت هاي پزشكي به نيازمندان خدمات ارايه مي كنند كه با جذب اين افراد، شمار كاركنان اين بخش به بيش از 16 هزار نفر خواهد رسيد.
وحيد دستجردي به لزوم ارايه آموزش به كاركنان اورژانس اشاره كرد و گفت: در حال حاضر ارايه آموزش پودماني به اين افراد در وزارت بهداشت مطرح است تا ميزان آگاهي و مهارت كاركنان اورژانس افزايش يابد.
وي به فعاليت يك هزار و 878 پايگاه اورژانس جاده اي و شهري در كشور اشاره كرد و افزود: يكي از مهمترين برنامه هاي وزارت بهداشت، تكميل شبكه اورژانس پيش بيمارستاني در سال جاري است تا بهترين خدمات به مردم ارايه شود.
وحيد دستجردي تصريح كرد، در بخش تكميل شبكه اورژانس پيش بيمارستاني در نظر داريم تعداد پايگاه هاي اورژانس را افزايش داده و همچنين آمبولانس و تجهيزات پزشكي پيشرفته را در اختيار كاركنان اورژانس قرار دهيم.
وزير بهداشت به كمتر شدن زمان حضور امدادگران اورژانس به بالين بيمار در شهرها و جاده هاي كشور اشاره كرد و گفـت‌: در حال حاضر زمان حضور اين امدادگران برسر بالين بيمار در جاده ها 14 دقيقه و در شهرها هشت دقيقه است كه با تكميل شبكه اورژانس پيش بيمارستاني، اين رقم ها نيز به كمترين ميزان خود كاهش خواهد يافت.
وي با بيان اينكه امسال ارتباط اورژانس پيش بيمارستاني و اورژانس بيمارستاني ارتقا مي يابد، ‌افزود: متاسفانه به دليل ناهماهنگي ها، وقتي بيماري از سوي امداد گران اورژانس به بيمارستاني منتقل مي شود، آن بيمارستان ظرفيت پذيرش بيمار را ندارد ‌براي حل اين موضوع در شبكه تكميل اورژانس، در نظر داريم يك هماهنگي در ابن زمينه ايجاد كنيم.
وزير بهداشت به خريداري يكصد دستگاه اتوبوس آمبولانسي در كشور اشاره كرد و افزود: ما شاهديم كه وقتي آمبولانس در حادثه اي حاضر مي شود با تعداد مجروحان بيشتري روبه رو است و به همين دليل در تلاش هستيم تا اتوبوس آمبولانسي خريداري كنيم.
وحيد دستجردي درباره اورژانس هوايي گفـت: در حال حاضر وزارت بهداشت يك بالگرد براي اورژانس خريداري كرده اما با توجه به اينكه بسياري از جاده هاي كشور، صعب العبور است، در برنامه پنجم توسعه تاكيد شده كه تعداد بالگردهاي اورژانس افزايش يابد به همين دليل سه بالگرد اورژانس خريداري مي شود.استخدام تكنسين اورژانس سال 90
اخبار روزنامه ها