استخدام دستيار دندانپزشک 90/03/09

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   09 خرداد 1390-30 May 2011بازدید 1376


استخدام دستيار دندانپزشک

, Canada , اخذ ویزای اقامت کاری , ارائه تخفیف ویژه , و تسهیلات بدون سود , دستیار دندانپزشک , بهداشت کار دهان و دندان , موسسه KAPبامجوزرسمی , وزارت کار و امور اجتماعی
1390/3/9 الی 1390/3/10
www.kap-services.com 56 و 88341363


خانم دستيار دندانپزشک

, خانم دستیار دندانپزشک , جهت کار دردندانپزشکی باسابقه , کارنیازمندیم-شریعتی،پل رومی
1390/3/9 الی 1390/3/10
22290372دستيار دندانپزشك خانم

, دستیار دندانپزشک خانم , جهت همکاری نیازمندیم , تماس:10تا12 صبح روزهای زوج
1390/3/9 الی 1390/3/10
44664161دستيار دندانپزشك

, دستیار دندانپزشک , صبح و عصر , ( محدوده چیذر )
1390/3/9 الی 1390/3/10
66906747منشي يا دستيار دندانپزشك

, منشی یا دستیار دندانپزشک , نیازمندیم ,
1390/3/9 الی 1390/3/10
33737613

استخدام دستيار دندانپزشک
اخبار روزنامه ها