استخدام نگهدار كودك و سالمند 90/03/14

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   14 خرداد 1390-04 June 2011بازدید 1707


يكنفر خانم جهت مراقبت يا

, یکنفر خانم جهت مراقبت یا , امور منزل - روزانه یاشبانه روزی , نیازمندیم (3روز در هفته)
1390/3/14 الی 1390/3/15
(تماس صبحها) 66845211

به تعدادي خانم جهت نگهداري

, به تعدادی خانم جهت نگهداری , ازسالمند درمنزل روزانه و , شبانه روزی نیازمندیم
1390/3/14 الی 1390/3/15
77514287و77630410

(مهــر)300نفرخانم

, (مهر)300نفرخانم , شبانه روزی وروزانه بدون پورسانت , باحقوق500به بالانیازمندیم
1390/3/14 الی 1390/3/15
66934078 - 66933950

تعدادي خانم جهت پرستاري از

, تعدادی خانم جهت پرستاری از , سالمندبصورت شبانه روزی با , حقوق بالای450هزارتومان بیمه و مزایا
1390/3/14 الی 1390/3/15
44422555 - 44409298

آرامـش نخستيـن

, آرامش نخستین , سالمند بیمار کودک , بدون پورسانت
1390/3/14 الی 1390/3/15
(7خط) 66565659

نخبـگـان آرامــش

, نخبگان آرامش , سالمند بیمار کودک , با بیمه تامین اجتماعی
1390/3/14 الی 1390/3/15
(10خط) 66917252


استخدام نگهدار كودك و سالمند
اخبار روزنامه ها