استخدام نگهدار كودک و سالمند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   14 آذر 1390-05 December 2011بازدید 1521
استخدام نگهدار كودک و سالمند


تعدادی نیروجهت نگهداری ازکودک , وسالمندحومه تهران نیازمندیم

کارفرما : فرشتگان نیکو سرشت
محل خدمت : حومه تهران

تلفن تماس : 02144280663 - 02144280662


استخدام نگهدار كودک و سالمند
استخدام نگهدار كودک و سالمند
اخبار روزنامه ها