استخدام کارشناس پرستاری و کاردان هوشبری در بيمارستان پاسارگاد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   17 آذر 1390-08 December 2011بازدید 3084استخدام کارشناس پرستاری و کاردان هوشبری در بيمارستان پاسارگاد


به تعدادی كارشناس پرستاری و كاردان هوشبری ترجيحا خانم نيازمند است.

نحوه تماس:  77605450  _  77502658  _  77503600

پایان مهلت اعتبار آگهی 22 آذر 90
استخدام کارشناس پرستاری،کاردان هوشبری،بيمارستان پاسارگاد
اخبار روزنامه ها