استخدام پرستار و کارشناس مدارک پزشکی در بيمارستان سجاد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   08 آبان 1391-29 October 2012بازدید 3365


استخدام پرستار و کارشناس مدارک پزشکی در بيمارستان سجاد

بيمارستان سجاد واقع در ميدان فاطمي دعوت به همکاری می نماید

كارشناس مدارك پزشكي / كارشناس / كارشناسي مدارك پزشكي
پرستار عادي / كارشناس / كارشناسي پرستاري
پرستار ويژه كار / كارشناس / كارشناسي پرستاري

<a class=استخدام پرستار و کارشناس مدارک پزشکی در بيمارستان سجاد " title="استخدام پرستار و کارشناس مدارک پزشکی در بيمارستان سجاد " width="385" height="367" />

پایان مهلت اعتبار آگهی 23 آبان 91
استخدام پرستار کارشناس مدارک پزشکی استخدام در بيمارستان سجاد
اخبار روزنامه ها