استخدام پرستار و بهیار در بیمارستان سوم شعبان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   17 اسفند 1391-07 March 2013بازدید 2891


استخدام پرستار و بهیار در بیمارستان سوم شعبان


بیمارستان سوم شعبان تهران , به تعدادی کارشناس پرستاری و , بهیار نیازمنداست(تماس8 الی13)


1391/12/16 الی 1391/12/17


33561113استخدام استخدام پرستار استخدام بهیار استخدام پرستار در بیمارستان سوم شعبان
اخبار روزنامه ها