استخدام تکنسین اتاق عمل

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   22 فروردین 1392-11 April 2013بازدید 3193
استخدام تکنسین اتاق عمل

از افرادي كه داراي مدرك تحصيلي كاردان
اتاق عمل و تكنسين بيهوشي مي باشند دعوت
به همكاري به عمل مي آيد.
افراد واجد شرايط مي توانند
ظرف مدت يك هفته با شماره تلفن
8523965 تماس حاصل نمايند.
آخرين مهلت:
27 فروردين 1392استخدام پرستار استخدام استخدام تکنسین اتاق عمل
اخبار روزنامه ها