استخدام آسایشگاه سالمندان شهریار

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   23 آبان 1392-14 November 2013بازدید 775


به بهیار خانم و فوق دیپلم یا لیسانس مامایی جهت شیفت شب آسایشگاه سالمندان واقع در شهریار نیازمندیم.

تلفن: 02188836859

اخبار روزنامه ها