استخدام در یک درمانگاه فعال

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   25 آبان 1392-16 November 2013بازدید 449


به یک  خانم با یکی از مدارک مامایی یا پرستاری جهت کار در یک درمانگاه در مشهد نیازمندیم .

آدرس:

احمد آباد ، مجتمع بهزاد
تلفن: 05118461990 الی 92

اخبار روزنامه ها