استخدام کلینیک گلبرگ

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   27 آبان 1392-18 November 2013بازدید 541


به پرستار یا تکنسین اتاق عمل با سابقه جهت تصدی مسئولیت اتاق عمل کلینیک گلبرگ در تهران نیازمندیم.

تلفن: 02177733192

اخبار روزنامه ها