استخدام نگهداری از کودک و سالمند

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   09 آذر 1392-30 November 2013بازدید 1081استخدام  نگهداری از کودک و سالمند

به تعدادی خانم جهت  نگهداری از کودک و سالمندبه صورت شبانه روزی نیازمندیم.

تلفن: 02122338942استخدام مراقب استخدام مراقب کودک استخدام پرستار سالمند استخدام پرستار سالمند در تهران
اخبار روزنامه ها