استخدام در آزمایشگاه فوق تخصصی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام پرستار بهیارارسال شده در   14 آذر 1392-05 December 2013بازدید 1003استخدام در آزمایشگاه فوق تخصصی

به یک کارشناس ژنتیک سلولی – مولکولی جهت کار در آزمایشگاه فوق تخصصی حوالی میدان ونک نیازمندیم.

آدرس ایمیل: partolab.job@gmail.com
فاکس: 02142645, 02188657457 الی 61استخدام در آزمایشگاه فوق تخصصی کارشناس ژنتیک سلولی آزمایشگاه فوق تخصصی
اخبار روزنامه ها