استخدام مهندس برق و الکترونیک در کارخانه فعال در شهرستان خوی در آذربایجان غربی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام ارومیهارسال شده در   11 تیر 1391-01 July 2012بازدید 6404استخدام مهندس برق و الکترونیک در کارخانه فعال در شهرستان خوی در آذربایجان غربی
<a class=استخدام مهندس برق و الکترونیک در کارخانه فعال در شهرستان خوی در آذربایجان غربی" title="استخدام مهندس برق و الکترونیک در کارخانه فعال در شهرستان خوی در آذربایجان غربی" width="832" height="443" />

استخدام مهندس برق و الکترونیک استخدام خوی استخدام آذربایجان غربی
اخبار روزنامه ها