استخدام فروشنده پاره وقت جهت کار در فروشگاه شندی حوالی غرب تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / کار پاره وقت نیمه وقتارسال شده در   26 فروردین 1392-15 April 2013بازدید 5073
استخدام فروشنده پاره وقت جهت کار در فروشگاه شندی حوالی غرب تهران

به چند فروشنده نیمه وقت , جهت پوشاک زنانه حوالی غرب تهران , نیازمندیم ( فروشگاه شندی )
1392/1/24 الی 1392/1/27
44493623


استخدام استخدام کارمند پاره وقت استخدام فروشنده
اخبار روزنامه ها