استخدام كارآموز با بیمه تامین اجتماعی برای دانشجویان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / کار پاره وقت نیمه وقتارسال شده در   28 مهر 1392-20 October 2013بازدید 7729


شركت مشاوره ای جهت پروژ ه های سیستم های مدیریتی و HSE ،‌ دانشجویان مقطع كارشناسی رشته های زیر كه روابط عمومی خوب دارند را بصورت پاره وقت حداقل 3 روز در هفته ،‌ با بیمه تامین اجتماعی به كارآموزی در تهران دعوت می نماید .دانشجوی مقطع كارشناسی ایمنی و بهداشت ترم 3 تا 5

دانشجوی مقطع كارشناسی  محیط زیست  ترم 3 تا 5

دانشجوی مقطع كارشناسی  مهندسی صنایع  گرایش ایمنی ترم 3 تا 5

دانشجوی مقطع كارشناسی مهندسی صنایع سایر گرایش ها ترم 3 تا 5

دانشجویان متقاضی کارآموزی خلاصه روزمه خود را در سایت   www.msi.co.ir   ،‌قسمت منوی ارتباطات و قسمت دعوت به همكاری ثبت نمایند​​


کارآموزی کارآموزی با بیمه تامین اجتماعی کارآموزی مدیریتی
اخبار روزنامه ها