دعوت به همکاری پاره وقت (مهندسی صنایع)

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / کار پاره وقت نیمه وقتارسال شده در   08 آذر 1389-29 November 2010بازدید 8308


دعوت به همکاری پاره وقت (مهندسی صنایع)

یک مرکز تحقیقاتی جهت مهندسی مجدد فرآیندها و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در واحدهای زیرمجموعه، به همکاری چند نفر مهندس صنایع و دانشجوی کارشناسی ارشد، آشنا با نحوه مستندسازی فرآیندها و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008، با شرایط مالی مناسب نیازمند است. متقاضیان می توانند روزمه کاری و تحصیلی خود را به رایانامه makna89@gmail.com تا تاریخ 15/9/89 ارسال نمایند.

دعوت به همکاری پاره وقت (مهندسی صنایع)
اخبار روزنامه ها