آخرين فرصت دانشگاهها جهت تقاضاي جذب استاد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   01 اسفند 1389-20 February 2011بازدید 4239


آخرين فرصت دانشگاهها براي بارگذاري تقاضاهاي جذب هيئت علمي بر روي پرتال مرکز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم به گفته رئيس مرکز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم تا يکشنبه اول اسفند ماه تمديد شد. محمدرضا مرداني در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره گفت: مهلت اعلام شده براي اعلام نياز دانشگاه‌ها جهت جذب هيئت علمي مختص دانشگاه‌هاي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. رئيس مرکز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم افزود: براي دانشگاه‌هاي دولتي مهلت اعلام نياز براي جذب هيئت علمي را تا يکشنبه اول اسفند ماه تمديد کرديم. وي اضافه کرد: البته يک مهلت ديگر نيز در آينده براي دانشگاههاي دولتي مشخص مي شود تا اگر دانشکده اي با تأخير جمع بندي کرده بود يا دانشگاه مواردي را به جمع بندي رسيده بود که جذبشان در دانشگاه ضروري است، بتوانند در يک مقطع ديگري نسبت به اعلام نياز آنها اقدام کنند. مرداني افزود: وزارت علوم يک تعداد محدودي پست استخدامي دارد. دانشگاههاي دولتي بايد از وزارتخانه سهميه دقيق پست استخدامي بگيرند و سپس بر اساس آن نيازهايشان را اعلام کنند. اما دانشگاههاي غيرانتفاعي خيلي محدوديت استخدام ندارند، چون دولتي نيستند که استخدامشان محدوديتي داشته باشد. رئيس مرکز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم درباره نحوه جذب عضو هيئت علمي در دانشگاههاي غيرانتفاعي به مهر گفت: از دانشگاههاي غيرانتفاعي اصلا اعلام نياز جهت جذب عضو هيئت علمي نمي خواهيم. وي افزود: دانشگاههاي غيرانتفاعي مي توانند با شناسه و رمزي که به آنها اختصاص داده ايم بر روي سايت اعلام نياز کنند و داوطلبان نيز ثبت نام کنند. به گزارش مهر، آخرين فرصت دانشگاه‌ها براي بارگذاري تقاضاهاي جذب هيئت علمي بر روي پورتال مرکز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم که تا چهارشنبه 27 بهمن ماه اعلام شده بود به گفته رئيس مرکز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم تا يکشنبه اول اسفند ماه تمديد شد.

اخبار روزنامه ها