جذب هيأت علمي پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   04 اسفند 1389-23 February 2011بازدید 2598


جذب هيأت علمي پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله

به نقل از پايگاه اطلاع رساني پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله، پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه خود در رشته‌هاي ژئوتکنيک (ژئوتکنيک لرزه‌اي، ديناميک خاک و سنگ)، مديريت خطرپذيري و بحران (مطالعات شهري- منطقه‌اي، مديريت شرايط اضطرار)، زلزله شناسي (مرکز ملي پيش بيني زلزله) و سازه (شريان هاي حياتي) هيات علمي جذب مي کند.
اخبار روزنامه ها