جذب دانشجويان دکتري در دانشگاه پيام نور

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   12 اسفند 1389-03 March 2011بازدید 11368


جذب دانشجويان دکتري در دانشگاه پيام نور

سرانه اي که دولت براي هر يک از دانشجويان کارشناسي اين دانشگاه هزينه مي کند 60 تا 70 هزار تومان است در صورتي که برآورد سرانه اختصاصي براي دانشجويان کارشناسي دولتي 2 ميليون تومان است.

به گزارش مهر، حسن زياري با بيان اينکه 30 درصد جمعيت دانشجويي کشور در دانشگاه پيام نور مشغول به تحصيل هستند، گفت: سرانه اي که دولت براي هر يک از دانشجويان کارشناسي اين دانشگاه هزينه مي کند 60 تا 70 هزار تومان است در صورتي که سرانه اختصاصي دولت براي دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه هاي دولتي دو ميليون تومان برآورد شده است.زياري با اشاره به اينکه دانشجويان اين دانشگاه امکانات مورد نياز را خود تهيه مي کنند، اضافه کرد: امکانات و تجهيزات آزمايشگاهي اين دانشگاه نسبت به ديگر دانشگاه هاي کشور چشمگير نيست.وي از جمعيت يک ميليوني دانشجويان اين دانشگاه خبر داد و گفت: اين دانشگاه داراي يک ميليون جمعيت دانشجويي است که براي استفاده از اين ظرفيت، برنامه هاي دانشگاه هاي پيام نور به سمت کيفي شدن پيش مي رود.رئيس دانشگاه پيام نور از اصلاح هرم هيئت علمي در اين دانشگاه خبر داد و گفت: قرار است براي تکميل اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور، دانشجويان دکتري و فارغ التحصيلان مقطع دکتري جذب شوند.زياري با اعلام جمعت 3 هزار نفري اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه، ادامه داد: به منظور جذب و افزايش تعداد اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور از دانشجويان دکتري و فارغ التحصيلان مقطع دکتري استفاده خواهد شد.وي خاطرنشان کرد: از ديگر برنامه هاي دانشگاه پيام نور اعزام استادان دانشگاه به خارج از کشور و بورسيه دکتري است.رئيس دانشگاه پيام نور با بيان اينکه تقويت رشته هاي فني و مهندسي از ديگر برنامه هاي اين دانشگاه است، تاکيد کرد: دانشگاه پيام نور در رشته هاي فني و مهندسي بيش از 250 عضو هيئت علمي دارد که براي تقويت رشته هاي فني و مهندسي تعداد اعضاي هيئت علمي اين رشته ها افزايش مي يابد.

اخبار روزنامه ها