دانشگاه تهران در سه رشته عضو هیئت علمی می پذیرد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   14 فروردین 1390-03 April 2011بازدید 4715


دانشگاه تهران در سه رشته عضو هیئت علمی می پذیرد
دانشگاه تهران به صورت جداگانه و خارج از سیستم فراخوان جذب هیئت علمی که به صورت سراسری برگزار می شود، اقدام به جذب عضو هیئت علمی در سه رشته کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران به منظور تکمیل کادر هیئت علمی از متقاضیان با مدرک Ph.D عضو هیئت علمی جذب می کند.

این دانشگاه در بیوشیمی 1 نفر، در بیوانفورماتیک محض 1 نفر و در زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 نفر را به عنوان عضو هیئت علمی جذب می کند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - گروه پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی تماس داشته باشند.

اخبار روزنامه ها