واکنش رئیس مرکز جذب هیئت علمی نسبت به اطلاعیه جذب در دانشگاه تهران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   14 فروردین 1390-03 April 2011بازدید 4539


واکنش رئیس مرکز جذب هیئت علمی نسبت به اطلاعیه جذب در دانشگاه تهران
رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم در واکنش به اقدام دانشگاه تهران برای جذب هیئت علمی به صورت جداگانه و خارج از سیستم فراخوان سراسری جذب هیئت علمی گفت: این از نظر هیئت مرکزی جذب در چارچوب قواعد و مقررات اعلام شده نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه تهران اعلام کرده که به منظور تکمیل کادر هیئت علمی از متقاضیان با مدرک Ph.D عضو هیئت علمی جذب می کند. بر این اساس در بیوشیمی 1 نفر، در بیوانفورماتیک محض 1 نفر و در زیست شناسی سلولی و مولکولی 1 نفر را به عنوان عضو هیئت علمی جذب می کند.

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز بی اطلاعی از این اطلاعیه گفت: فراخوان جذب هیئت علمی معمولا در شهریور ماه و بهمن ماه صادر می شود. فراخوان سراسری جذب هیئت علمی نیز اعلام شده و بنا نبوده دانشگاهی فراخوان دهد و این از نظر هیئت مرکزی جذب هیئت علمی در چارچوب قواعد و مقررات اعلام شده نیست.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم افزود: الآن فصل فراخوان نیست. اگر دانشگاه تهران در این تاریخ فراخوان داده باشد، بدون مجوز است.

اخبار روزنامه ها