اسامي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سازمان سما منتشر شد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   15 فروردین 1390-04 April 2011بازدید 9250


استخدام
اسامي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سازمان سما منتشر شد
اسامي پذيرفته شدگان نهايي طرح استخدام قراردادي سازمان سما منتشر شد.
به گزارش خبرنگار بازاركار، اسامي قبول شدگان در آزمون استخدامي در پايگاه اينترنتي اين سازمان به نشاني www.sazman-sama.com قابل مشاهده مي‌باشد.
براساس اعلام اين سازمان، كليه پذيرفته شدگان مي‌توانند از تاريخ 14 فروردين ماه به واحدهاي اعلام شده مراجعه نمايند.


اسامي پذيرفته شدگان آزمون استخدامي سازمان سما استخدام سازمان سما
اخبار روزنامه ها