روند جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   11 اردیبهشت 1390-01 May 2011بازدید 7315


روند جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها
مديركل دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي روند جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي كشور را توضيح داد.
رضا عامري مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس با بيان اينكه روند جذب اعضاي هيئت علمي در سال 86 توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است، افزود: تمام اعضاي هيئت علمي بايد از طريق فراخوان متمركز جذب شوند، دانشگاه‌ها فراخوان مي‌دهند و افرادي كه متقاضي هستند ثبت‌نام مي‌كنند.
وي افزود: اشخاصي كه ثبت‌نام كرده‌اند به هيئت‌هاي علمي مراجعه مي‌كنند، اين هيئت‌ها در تمام دانشگاه‌هاي كشور وجود دارد. در اين هيئت‌ها بحث صلاحيت‌هاي علمي و عمومي اوليه بررسي مي‌شود.
عامري با بيان اينكه در اين هيئت‌ها كارگروه عمومي وجود دارد، گفت: در اين هيئت‌ها صلاحيت‌هاي عمومي لازم را از نظر اعتقادي، نگرشي و داشتن شرايط معين بررسي مي‌كنند، صلاحيت‌هاي مدرسي نيز در همين هيئت بررسي مي‌شود.
وي ادامه داد: ويژگي‌هاي شخصيتي، سياسي، اعتقادي افراد در هيئت‌هاي اجرايي دانشگاه‌ها بررسي مي‌شود، اين هيئت‌ها متشكل از رئيس دانشگاه، نماينده نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه و سه تا پنج نفر از اعضاي هيئت علمي آن دانشگاه هستند.
مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي با بيان اينكه پس از تأييد نهايي فرد مي‌تواند به صورت بورس و استخدام در دانشگاه جذب شود، افزود: هيئت اجرايي نتيجه بررسي خود را به صورت تأييد نهايي به هيئت مركزي جذب وزارت علوم مي‌فرستد. اين هيئت نيز مركب از افراد حقيقي و حقوقي است افراد حقوقي كه در داخل وزارتخانه هستند و 5 نفر نيز از اعضاي هيئت علمي و رؤساي دانشگاه‌هاي كشور در آن حضور دارند.


روند جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها
اخبار روزنامه ها