شانس دوباره براي متقاضيان هيئت علمی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   20 اردیبهشت 1390-10 May 2011بازدید 8643


شانس دوباره براي متقاضيان هيئت علمی

وزارت علوم براي يکهزار و 600 دارنده مدرک دکتري تخصصي که بهمن ماه 89 براي جذب در دانشگاهها اعلام آمادگي کرده و مدارکشان را ارسال کرده اند فرصتي با عنوان "معرفي وزارت علوم" در نظر گرفته که رئيس مرکز جذب هيئت علمي وزارت علوم درباره آن توضيح داد.
محمدرضا مرداني در گفتگو با خبرنگار مهر در اين باره گفت: اين فرصت براي دارندگان مدارک دکتري تخصصي است که مدارکشان را ارسال کرده و در چرخه مصاحبه دانشگاهها قرار گرفته اند و به هنگام ثبت الکترونيکي درخواست هايشان نسبت به تعيين دانشگاههاي اولويت دار خود جهت جذب به عنوان هيئت علمي در اين دانشگاهها اقدام کرده اند.
رئيس مرکز جذب اعضاي هيئت علمي وزارت علوم افزود: متقاضيان جذب ممکن است نتوانند در رشته ها و گرايش هاي مورد نياز دانشگاههايي که خودشان به عنوان اولويت تعيين کرده اند، جذب شوند.
وي اضافه کرد: لذا اگر فردي در دانشگاههاي مورد اولويتش جذب نشده باشد اما دانشگاههاي ديگري براي رشته وي درخواست و اعلام نياز کرده باشند که اين فرد براي آنها متقاضي نبوده است، به عنوان گزينه چهارم که معرفي وزارت علوم است به آن دانشگاهها معرفي و عرضه مي شود.
مرداني ادامه داد: خود دانشگاهها از اين افراد براي انجام مصاحبه دعوت بعمل مي آورند تا اگر با يکديگر به تفاهم رسيدند در اولويت چهارم يعني اولويت وزارت علوم جذب شوند.


شانس دوباره متقاضيان هيئت علمی
اخبار روزنامه ها