جزئيات مراحل استخدام هيئت علمی در دانشگاه آزاداسلامی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   26 اردیبهشت 1390-16 May 2011بازدید 9837


جزئيات مراحل استخدام هيئت علمی در دانشگاه آزاداسلامی


با اتمام مهلت بيست روزه ثبت نام در فراخوان جذب اعضاي هيئت علمي در دانشگاه آزاد اسلامي، اکنون دور جديدي از بررسي سوابق و پرونده متقاضيان آغاز شده است و روند بررسي مدارک و طي مراحل براي رسيدن به استخدام تا تابستان 90 ادامه دارد. به گزارش مهر، با اتمام مهلت 20 روزه ثبت نام در فراخوان جذب هيئت علمي و بورسيه دانشگاه آزاد اسلامي، دور جديدي از مراحل استخدام اعضاي هيئت علمي در سازمان مرکزي اين دانشگاه آغاز شده است که تا تابستان 90 ادامه دارد.

شرکت در مصاحبه علمي و عمومي

پس از جمع آوري پرونده ها تمام متقاضيان، بررسي اوليه آغاز و پرونده متقاضيان به دبيرخانه هيئت اجرايي جذب استان مورد نظر ارسال مي شود و پس از آن، متقاضيان واجد شرايط در مصاحبه علمي و عمومي شرکت داده مي شوند و پرونده افراد منتخب جهت بررسي نهايي به معاونت آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ارسال خواهد شد.

ارسال پرونده ها در شوراي بورس و استخدام

در مرحله بعد، پرونده متقاضيان منتخب جذب هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، در شوراي بورس و استخدام بار ديگر مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از آن، به هيئت مرکزي جذب در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.

مرحله استخدام

در صورت تاييد هيئت مرکزي جذب، استخدام و بورسيه واجدين شرايط بصورت پيماني بلامانع است.

اولويتهاي جذب دانشگاه آزاداسلامي

در استخدام هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي اولويت جذب تنها با دارندگان مدرک دکتري و بورسيه دکتري است و اين افراد مي بايست داراي سوابق علمي پژوهشي و مقالات علمي باشند.

رشته هاي پرطرفدار

تاکنون بيشترين متقاضيان جذب هيئت علمي در رشته هاي فني و مهندسي درخواست جذب ارائه داده اند و علت محدوديت جذب براي برخي رشته ها عواملي از جمله عدم نياز به عضو هيئت علمي در برخي رشته ها است. 14 هزار و 698 نفر در فراخوان جذب هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي شرکت کرده اند.


جزئيات مراحل استخدام هيئت علمی در دانشگاه آزاداسلامی
اخبار روزنامه ها