جزئیات جذب دو هزار هیئت علمی در دانشگاههای پزشکی/ آمار اساتید پزشکی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   26 اردیبهشت 1390-16 May 2011بازدید 2381


جزئیات جذب دو هزار هیئت علمی در دانشگاههای پزشکی/ آمار اساتید پزشکی
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به مشکلاتی که در راه جذب هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی وجود داشته است گفت: مذاکراتی در این زمینه صورت گرفته و مقرر شده است که 2 هزار پست جدید هیئت علمی به دانشگاههای علوم پزشکی داده شود.

دکتر محمد علی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دو هزار پست خالی از طریق فراخوان جذب می شوند. رشته ها و دانشکده های جدیدی که ایجاد می شوند نیز می توانند پست خالی خود را تعریف کنند اما این ظرفیتها باید بر اساس آمایش سرزمین تعریف شود.

وی با اشاره به تعداد اعضای هیئت علمی در گروه علوم پزشکی گفت: در حال حاضر 12 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی عضویت دارند که از این تعداد 4 هزار و 500 نفر در گروه بالینی و سایر افراد در گروه های علوم پایه، دندانپزشکی و داروسازی عضویت دارند.

محققی افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه تعداد اعضای هیئت علمی باید به 15 هزار نفر افزایش یابد که این میزان به تناسب افزایش پذیرش دانشجو، ارتقای سطح پذیرش و دوره های تحصیلات تکمیلی انجام می گیرد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه فراخوان جذب هیئت علمی تنها مسیر قانونی برای جذب هیئت علمی در دانشگاهها است به مهر گفت: فلسفه این فراخوان، برقراری عدالت و فرصت برابر برای واجدین شرایط است و بر اساس فراخوان نیز افراد واجد شرایط و هیئت علمی جوان تر به دانشگاهها ورود پیدا می کنند.

محققی گفت: افرادی که دارای تعهدات قانونی بوده و واجد شرایط کلی برای عضویت در هیئت علمی هستند نیز می توانند بر اساس تعهدات خود خدمات ارائه کنند. در واقع این افراد نیز جذب هیئت علمی می شوند اما باید در فراخوان نیز شرکت کنند.


جزئیات جذب هیئت علمی دانشگاههای پزشکی آمار اساتید پزشکی
اخبار روزنامه ها