تب هيئت‌علمي شدن فارغ التحصيلان دوره هاي دکتري

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   31 اردیبهشت 1390-21 May 2011بازدید 4419


معاون آموزشي وزير علوم با انتقاد از تلاش اکثر فارغ التحصيلان دوره هاي دکتري تخصصي دانشگاههاي ايران براي عضويت در هيئت علمي دانشگاهها گفت: در کشورهاي پيشرفته فقط دو درصد از فارغ التحصيلان دکتري تخصصي به عنوان هيئت علمي فعال مي شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، حسين نادري منش پنجشنبه در چهل و يکمين همايش معاونان آموزشي دانشگاهها در دانشگاه مازندران گفت: در کشورهاي پيشرفته بيش از 95 درصد آنها براي بازار کار تربيت مي شوند اما دارندگان دکتري تخصصي در ايران مرتب به سراغ مسئولان وزارت علوم و نمايندگان مجلس مي روند و مي گويند به عنوان مثال يکسال است که هيچ دانشگاهي آنها را براي عضويت هيئت علمي نپذيرفته است.
وي افزود: دارندگان دکتري تخصصي حتما نبايد عضو هيئت علمي شوند بلکه آنها مجتهد رشته هاي خود هستند و انتظار مي رود يک شرکت راه اندازي کنند و چند نفر ديگر را هم تحت پوشش خود بگيرند. به نظر مي رسد که لازم است ويژگي هاي يک دارنده دکتري تخصصي خوب که قابليت عضويت در هيئت علمي دانشگاه را داشته باشد تدوين کنيم و همچنين مشخص شود که چه درصدي از دانشجويان دکتري با اين نگاه تربيت شوند که جذب هيئت علمي شوند.
معاون آموزشي وزير علوم با تاکيد بر اينکه بايد تعيين شود که هدف از خروجي هاي دوره هاي دکتري تخصصي چيست گفت: بايد مشخص شود که اين خروجي ها مي خواهند براي استادي به کار گرفته شوند و يا براي صنعت. دانشجوي دوره دکتري براي بهره گيري در هر کدام از اين زمينه ها (استادي يا صنعت) بايد يک فرم خاص براي تربيت داشته باشد.
وي يکي از خروجي هاي دوره هاي دکتري تخصصي را نيروهايي براي کسب جايگاههاي هيئت علمي دانشگاه عنوان کرد و افزود: دانشگاهي در يک رشته که حتي يک استاد هم در آن رشته ندارد اقدام به راه اندازي دوره دکتري تخصصي مي کند و اتفاقا 10 دانشجوي PHD نيز پذيرش مي کند و اين دانشجويان ديگر مانند صدقه بگير مجبور مي شوند در اتاق اين استاد و آن استاد باشند که آيا شما استاد مشاور من مي شويد؟!
معاون وزير علوم خروجي ديگر دانشگاه را "دانش فني" عنوان کرد و گفت: ثبت اختراع بايد برايمان ارزش افزوده اقتصادي داشته باشد. اسم Patent (ثبت اختراع) در آئين نامه هايمان خيلي مهم شده اما اصلا به نقش ثبت اختراع توجه نشده است. يعني ثبت اختراع ها جز هزينه، فايده ديگري برايمان نداشته و ارزش افزوده اقتصادي به دنبال نداشته است.
نادري منش که در جمع روساي دانشگاههاي منتخب آمايش آموزش عالي سخنراني مي کرد، هدف آمايش آموزش عالي را در درجه اول پاسخگويي به نيازهاي داخلي عنوان کرد و گفت: اگر نياز داخلي را حل کرديم سپس مي توانيم براي تربيت نيروي متخصص بيش از حد نياز کشورمان و البته در رشته هايي که درخواست هاي اجتماعي نيز وجود داشته باشد تصميم گيري کنيم. از اين نيروهاي تربيت شده بيش از حد مورد نياز کشور مي توانيم براي در دست گرفتن بازارهاي بين المللي هم استفاده کنيم.
وي در تشريح نرخ رشد جمعيت دانشجويي در پايان برنامه پنجم توسعه نيز گفت: بر اساس سند چشم انداز 20 ساله نظام تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد 40 درصد جمعيت بين 18 تا 24 سال کشورمان را پوشش دهيم. جمعيت موجود در اين بازه سني در حال حاضر بيش از 12 ميليون است اما تا پايان برنامه پنجم توسعه اين جمعيت به 9 ميليون نفر مي رسد.
معاون آموزشي وزير علوم در بخشي از سخنانش در تشريح 5 شاخص آموزش عالي در کشورهاي پيشرفته به ميزان در دسترس بودن آموزش عالي، هزينه آموزش عالي، ميزان پاسخگويي آموزش عالي در هر رده اعم از دانشجويان، اعضاي هيئت علمي و کارکنان، کيفيت آموزش عالي و کنترل و تضمين کيفيت آموزش عالي اشاره کرد.
نادري منش در تشريح تغييرات آئين نامه مديريت دانشگاهها نيز گفت: چون معتقديم مدير بايد پاسخگو باشد در آئين نامه جديد مديريت دانشگاهها اختيار زيادي به مديران دانشگاهي داده ايم.


هيئت‌علمي شدن فارغ التحصيلان دوره هاي دکتري
اخبار روزنامه ها