جذب هفت هزار هیئت علمی دانشگاه ها در سال جاری

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   06 شهریور 1390-28 August 2011بازدید 12629جذب هفت هزار هیئت علمی دانشگاه ها در سال جاری

معاون وزير علوم گفت : هفت هزار عضو هيئت علمي امسال جذب دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مي شوند ؛توسعه دانشگاه ها از نظر دولت تنها توسعه فضاهاي فيزيکي نيست ،بلکه افزايش و تنوع رشته ها، تکميل آزمايشگاه ها، بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي اساتيد و کارمندان دانشگاهها نيز اهميت دارد.

معاون اداري و مالي و مديريت توسعه منابع وزارت علوم تحقيقات و فناوري از جذب هفت هزار عضو هيئت علمي براي سال تحصيلي جديد در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور خبر داد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت به نقل از ايرنا ،علي اکبر متکان، در حاشيه آيين توديع و معارفه روساي دانشگاه کاشان اظهار داشت : مجوز جذب اين تعداد عضو هيئت علمي توسط وزير علوم، تحقيقات و فناوري گرفته شده است.

وي اعتبارات امسال وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي بخش هزينه اي را 24 هزار ميليارد ريال ذکر کرد و افزود : براي امور خوابگاهها نيز حدود هفت هزار ميليارد ريال پيشنهاد شد که با کاهش 18 درصدي مجلس، اين ميزان اعتبار به حدود پنج هزار ميليارد ريال رسيد.

متکان توسعه تحصيلات تکميلي را از جمله اهداف وزارت علوم برشمرد و گفت: وزارت علوم در طول چهار سال گذشته برابر با کل دوران راه اندازي آموزش عالي شاهد بيش از چهار برابر رشد تحصيلات تکميلي داشته است.

معاون اداري و مالي و مديريت توسعه منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تاکيد کرد: افزايش ميزان تحصيلات تکميلي به دو برابر در دستور کار اين وزارتخانه است.

متکان، با اشاره به اينکه در سال هاي گذشته حدود هفت هزار متر مربع به فضاهاي آموزشي اضافه شده، ابراز اميدواري کرد : با حمايت هاي دولت، سرعت و رشد پروژه هاي عمراني در دانشگاه ها بسيار مضاعف بوده است.

وي افزود : توسعه دانشگاه ها از نظر دولت تنها توسعه فضاهاي فيزيکي نيست ،بلکه افزايش و تنوع رشته ها، تکميل آزمايشگاه ها، بهبود وضعيت معيشتي و اقتصادي اساتيد و کارمندان دانشگاهها نيز اهميت دارد.


جذب هیئت علمی دانشگاه سال جاری
اخبار روزنامه ها