استخدام عضو هیات علمی در پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی ایران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   15 شهریور 1390-06 September 2011بازدید 6486آگهی دعوت به همكاری هیات علمی قرار دادی ( پیمانی ) در پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی ایران - شهریور 1390

رشته های مورد نیاز : دكترا ی رشته های باغبانی ، بیوتكنولوژی گیاهی ، بیوتكنولوژی كشاورزی ، اصلاح نباتات ، صنایع غذایی ، مهندسی شیمی ، علوم دامی ، بیوتكنولوژی دارویی


پژوهشكده بیوتكنولوژی كشاورزی ایران وابسته به سازمان تحقیقات, آموزش وترویج كشاورزی- وزارت جهاد كشاورزی جهت تامین كادر هیات علمی در كرج و شهرستانها از محل سهمیه موضوع نامه شماره 137138/224مورخ 22/12/1388 و مجوزشماره 8180/90/224مورخ 08/04/1390و 11725/90/224مورخ 19/05/1390 امور برنامه ریزی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور ونامه شماره 221/26968مورخ 09/05/ 1390سازمان تحقیقات, آموزش وترویج كشاورزی تعداد نه(9) نفراز افراد دارای مدرك تحصیلی PhD واجد شرایط ذیل را از طریق مصاحبه علمی - تخصصی و پس از طی مراحل گزینش وتایید صلاحیت های عمومی در چار چوب ضوابط ومقررات جذب اعضای هیات علمی بصورت تمام وقت هیات علمی قراردادی( پیمانی ) استخدام وبكار گیری می نماید.

آگهی استخدام هیات علمی قراردادی (پیمانی )
فرم استخدام

مهلت تماس : 31 شهریور 1390

منبع : www.abrii.ac.ir


استخدام عضو هیات علمی پژوهشكده بیوتكنولوژی کشاورزی ایران
اخبار روزنامه ها