افزايش سقف حق التدريس اعضاي هيات علمی تا 10 واحد درسي در هر نيمسال تحصيلی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   06 مهر 1390-28 September 2011بازدید 5586


افزايش سقف حق التدريس اعضاي هيات علمی تا 10 واحد درسي در هر نيمسال تحصيلی


با ابلاغ بخشنامه‌اي دانشگاه‌هاي مجري دوره‌هاي دكتري مجاز شدند سقف حق التدريس اعضاي هيات علمي تمام وقت خود را تا 10واحد در هرنيمسال تحصيلي افزايش دهند.
به گزارش سرويس صنفي آموزشي ايسنا، براساس بخشنامه شماره 100795/2 معاونت آموزشي وزارت علوم و به منظور استفاده از ظرفيتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيات علمي در جهت توسعه تحصيلات تكميلي، دانشگاه‌هاي مجري دوره‌هاي دكتري مجاز شدند با رعايت سقف حق التدريس مرتبط با فعاليتهاي آموزشي موضوع تبصره 6ماده 2آيين نامه موقت و حق التدريس، در هرنيمسال تحصيلي حداكثر تا 10واحد مازاد بر سقف حق التدريس مصوب، براي اعضاي هيات علمي تمام وقت خود، خاص راهنمايي و مشاوره پايان نامه دوره‌هاي كارشناسي ارشد و رساله دوره دكتري در نظر گرفته و حق التدريس مربوطه را با كسب مجوز از هيات امنا پرداخت كنند.
در اين بخشنامه كه با ا مضاي حسين نادري منش معاون آمورشي وزير علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، تاكيد شده است: افزايش سقف حق التدريس صرفاً معطوف به فعاليتهاي مرتبط با راهنمايي و مشاوره دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي است و افزايش سقف واحدهاي تدريس اعضاي هيات علمي با استفاده از اين افزايش مجاز نيست.
بر اساس اين گزارش، پيش از اين افزايش سقف حق التدريس اعضاي هيات علمي تا 6 واحد درسي در هر نيمسال مجاز بود.


افزايش سقف حق التدريس اعضاي هيات علمی هر نيمسال تحصيلی
اخبار روزنامه ها