آخرين وضعيت جذب هيئت علمي و اعلام نياز جديد از 5 آبان ماه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   24 مهر 1390-16 October 2011بازدید 14078

آخرين وضعيت جذب هيئت علمي و اعلام نياز جديد از 5 آبان ماه
آخرين مهلت دانشگاهها و فرصت پالايش
رئيس مرکز جذب هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آخرين زمانهاي تعيين شده دانشگاهها براي بررسي و معرفي واجدين شرايط جذب را اعلام کرد و گفت: نيازهاي جديد از 5 آبان ماه منتشر مي شود.

محمدرضا مرداني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مرکز جذب اعضاي هيئت علمي از 5 آبانماه 90 دوباره نيازهاي جديد دانشگاهها به انضمام نيازهاي تامين نشده دانشگاههاي کم متقاضي را بررسي خواهد کرد و روي سايت بارگذاري مي کند.

رئيس مرکز جذب هيئت علمي اظهار داشت: دانشگاهها از بين افرادي که توانسته اند نسبت به ثبت نام در موعد مقرر ثبت نام اقدام کنند، واجدين شرايط را بررسي مي کنند و حدود 15 روز فرصت دارند که ليست متقاضيان خود را منطبق بر شرايط اعلام شده و شرايط عمومي و اختصاصي اعلام و واجدين شرايط را براي مصاحبه علمي و بررسي صلاحيتهاي عمومي جدا کنند.

وي گفت: دانشگاهها به مدت 15 روز براي دکتري و طرح سربازي و براي کارشناسي ارشد 20 روز فرصت دارند و به دليل اينکه تعداد متقاضيان جذب در کارشناسي ارشد زياد بود 5 روز فرصت اضافه داده شده که پالايش دقيقي انجام شود

جذب هيئت علمي
اخبار روزنامه ها