سهمیه 10درصدی اعضای هیئت علمی از بین ایثارگران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   02 آذر 1390-23 November 2011بازدید 4338


سهمیه 10درصدی اعضای هیئت علمی از بین ایثارگرانشرایط تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر غیر هیئت علمی به هیئت علمی رسمی قطعی اعلام شد براین اساس وزارتخانه های علوم و بهداشت، مکلفند 10 درصد اعضای هیئت علمی خود را از میان ایثارگران انتخاب کنند.

بر اساس بند "ز" ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه ‌های علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند حداقل 10درصد اعضای هیئت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان استخدام کنند.
این دو وزارتخانه باید افرادی را با بیش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای 25 درصد، آزادگان بالای 3 ‌سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای 50 درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان بالای 3‌سال اسارت که دارای مدرک دکتری تخصصی مورد تایید این وزارتخانه ‌ها هستند بر حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیئت علمی تامین و از ابتدا آنان را به ‌صورت عضو هیئت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تاثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام کنند.
با توجه به بخشنامه وزارت علوم، تمام ایثارگران مطابق بند "ز" ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه کشور می ‌توانند از این قانون بهره ‌مند شوند.
با توجه به این بخشنامه، احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیئت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می ‌شود و مقامات عالی وزارتخانه ‌ها و روسای دانشگاهها در اجرای این حکم، خود مجاز به اتخاذ تصمیم هستند.
سهمیه،اعضای هیئت علمی،ایثارگران
اخبار روزنامه ها