جذب نخبگان در هيئت علمی و استخدام استعدادهای برتر در دستگاههای اجرايی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   03 آذر 1390-24 November 2011بازدید 8620


جذب نخبگان در هيئت علمی و استخدام استعدادهای برتر در دستگاههای اجرايیمعاون علمی و فناوری رياست جمهوری با بيان اينکه سند نخبگان به برخی از صاحب نظران ارائه شده است که پس از بررسي مجدد براي تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال شود، گفت: يکي از سياستهاي حاکم بر سند، جذب نخبگان و استعدادهاي برتر است.

دکتر نسرين سلطانخواه در اين باره افزود: پيش نويس سند راهبري نخبگان در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامي ارائه شد و ايشان ضمن ابراز خرسندي از اين سند، بر نهايي شدن اين سند تاکيد کردند.

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري به بيان فرآيند نهايي شدن سند راهبردي نخبگان پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر پيش نويس اين سند را در اختيار تعدادي از صاحب نظران قرار داديم تا آخرين پيشنهادهاي خود را ارائه دهند.

وي اضافه کرد: سند راهبردي نخبگان پس از اعمال اصلاحات احتمالي براي بررسي و تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارسال خواهد شد.

سلطانخواه به جزئيات اين سند اشاره کرد و ادامه داد: در اين سند علاوه بر بازنگري تعريف نخبه و استعداد برتر، راهکارهايي براي رسيدن به جايگاه واقعي علمي، نحوه اجراي راهبردها و اهداف نخبه پروري ارائه شده است.

وي با تاکيد بر اينکه به موازات سياستهايي که بايد حاکم بر سند باشد، اقدامات حمايتي را در دستور کار بنياد ملي نخبگان قرار داديم خاطر نشان کرد: جذب نخبگان به عنوان عضو هيئت علمي در دانشگاه ها يکي از اين اقدامات است که بر اين اساس مصوبه اي از سوي هيئت عالي جذب اعضاي هيئت علمي شوراي عالي انقلاب فرهنگي دريافت کرديم.

وي ادامه داد: در اين مصوبه اعلام شد که جذب نخبگان و استعدادهاي برتر در مراکز علمي از کانال بنياد ملي نخبگان باشد. در اين راستا دبيرخانه اي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي ايجاد مي شود تا فرايند جذب در آن سريعتر صورت گيرد.

معاون علمي و فناوري رياست جمهوري جذب استعدادهاي برتر در دستگاه هاي اجرايي را از ديگر اقدامات حمايتي بنياد ملي نخبگان دانست و يادآور شد: در اين راستا استعدادهاي برتر و نخبگان مي توانند در دستگاه هاي اجرايي جذب شوند.

وي با تاکيد بر اينکه مصوبه اين طرح در حال اخذ از دولت است، ادامه داد: علاوه بر اين درصدد ارائه بورسيه براي ادامه تحصيل نخبگان و استعدادهاي برتر در مقاطع بالاتر هستيم.
جذب نخبگان،هيئت علمی،استخدام،استعدادهای برتر،دستگاههای اجرايی
اخبار روزنامه ها