استخدام عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد هرمزگان

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   26 بهمن 1390-15 February 2012بازدید 11229استخدام عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد هرمزگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات استان هرمزگان در راستای توسعه برنامه های رشته های تحصیلی در مقاطع ارشد و دکترای تخصصی و تکمیل کادر هیات علمی خود در رشته های ذکر شده استخدام و اعطای بورس تحصیلی مینماید.


آموزش زبان انگلیسی دکترای تخصصی
1 نفر دانشجوی دکتری برای بورسیه(دانشجویانی که امتحان جامع را گذرانده باشند در اولویت هستند)

تربیت بدنی و علوم ورزشی
1 نفر دکترای تخصصی

حسابداری
2 نفر دکترای تخصصی-2 نفر دانشجوی دکتری برای بورسیه-(دانشجویانی که امتحان جامع را گذرانده باشند در اولویت هستند)

حقوق جزا و جرم شناسی
2 نفر دکتری-1 نفر دانشجوی دکتری برای بورسیه(دانشجویانی که امتحان جامع را گذرانده باشند در اولویت هستند)

حقوق خصوصی
2 نفر دکترا-2 نفر دانشجوی دکتری برای بورسیه(دانشجویانی که امتحان جامع را گذرانده باشند در اولویت هستند)

حقوق عمومی
2 نفر دکتری-2 نفر دانشجوی دکتری برای بورسیه(دانشجویانی که امتحان جامع را گذرانده باشند در اولویت هستند)

روانشناسی بالینی
2 نفر دکتری-1 نفر دانشجوی دکتری برای بورسیه(دانشجویانی که امتحان جامع را گذرانده باشند در اولویت هستند)

روانشناسی تربیتی
2 نفر دکتری

2 نفر دکتری

علوم اجتماعی(جامعه شناسی)
2 نفر دکتری

2 نفر دکتری-1 نفر دانشجوی دکتری برای بورسیه(دانشجویانی که امتحان جامع را گذرانده باشند در اولویت هستند)

مدیریت اجرایی
2 نفر دکتری-1 نفردانشجوی دکتری برای بورسیه(دانشجویانی که امتحان جامع را گذرانده باشند در اولویت هستند)

مهندس برق-الکترونیک
2 نفر دکتری-1 نفر دانشجوی دکتری برای بورسیه(دانشجویانی که امتحان جامع را گذرانده باشند در اولویت هستند)

مهندس برق قدرت
2 نفر دکتری-1 نفردانشجوی دکتری برای بورسیه(دانشجویانی که امتحان جامع را گذرانده باشند در اولویت هستند)

مهندس صنایع
2 نفر دکتری

آب-2 نفر دکتری

سازه های هیدرولیکی-2 نفر

مهندس کامپیوتر
نرم افزار-2 نفر دکتری-2 نفر دانشجوی دکتری برای بورسیه(دانشجویانی که امتحان جامع را گذرانده باشند در اولویت هستند)

مهندس معماری
2 نفر دکتری-2 نفر دانشجوی دکتری برای بورسیه(دانشجویانی که امتحان جامع را گذرانده باشند در اولویت هستند)

مهندس مواد
2 نفر دکتری


ارسال درخواست به انضمام مدارک تحصیلی و سوابق علمی
آدرس : بندرعباس،بلوار امام خمینی،بلوار معلم،کوچه بهارستان13 ،علوم و تحقیقات هرمزگان،معاونت آموزشی
ایمیل : abdnejad@srbiau.ac.irاستخدام هیات علمی دانشگاه آزاد هرمزگان
اخبار روزنامه ها