جذب نیرو در هیات علمی موسسه آموزش عالی علامه دهخدا

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   07 اسفند 1390-26 February 2012بازدید 7799جذب نیرو در هیات علمی موسسه آموزش عالی علامه دهخدا

موسسه آموزش عالی علامه دهخدا(غیرانتفاعی-غیردولتی) قزوین در رشته های زیر دعوت به همکاری مینماید.

متقاضیان واجد شرایط می توانند، فرم مربوطه را تکمیل و بهمراه مدارک ذیل آن را تکمیل و به آدرس قزوین- صندوق پستی 341451138 ارسال نمایند.

فرمهای مربوطه را می توانید از اینجا دانلود نمایید

هیات علمی علامه دهخدا
اخبار روزنامه ها