جذب هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   11 اردیبهشت 1391-30 April 2012بازدید 9405جذب هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه


دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه به منظور تکمیل کادر هیات علمی مورد نیاز خود در رشته های مختلف از بین دانش آموختگان و دانشجویان دوره دکتری (به شرط گذراندن امتحان جامع ) واجد شرایط برای همکاری به صورت تمام وقت دعوت به عمل می آورد .مقطع

تعداد مورد نياز

رشته

رديف

دكتري و دانشجوي دكتري

3

حقوق جزا

1

دكتري و دانشجوي دكتري

2

حقوق خصوصي

2

دكتري و دانشجوي دكتري

3

حقوق بين الملل

3

دكتري و دانشجوي دكتري

3

حقوق عمومي

4

دكتري و دانشجوي دكتري

3

حسابداري

5

دكتري و دانشجوي دكتري

3

مديريت اجرايي

6

دكتري و دانشجوي دكتري

3

مديريت بازرگاني

7

دكتري و دانشجوي دكتري

3

مشاوره وراهنمايي

8

دكتري و دانشجوي دكتري

1

مهندسي عمران- سازه

9

دكتري و دانشجوي دكتري

3

مهندسي برق- قدرت

10

دكتري و دانشجوي دكتري

3

مهندسي برق- الكترونيك

11

دكتري و دانشجوي دكتري

2

مهندسي مكانيك- ساخت توليد

12

دكتري و دانشجوي دكتري

3

مهندسي عمران- زلزله

13

دكتري و دانشجوي دكتري

3

مديريت صنعتي

14

دكتري و دانشجوي دكتري

3

مكاترونيك

15

دكتري و دانشجوي دكتري

2

مهندسي برق-مخابرات

16

دكتري و دانشجوي دكتري

3

مهندسي فناوري اطلاعات (IT)

17

دكتري و دانشجوي دكتري

3

علوم سياسي

18

دكتري و دانشجوي دكتري

3

مهندسي شيمي- بيوتكنولو‍ژي

19

دكتري و دانشجوي دكتري

3

مهندسي شيمي- صنايع غذايي

20

دكتري و دانشجوي دكتري

3

مهندسي معماري

21

دكتري و دانشجوي دكتري

3

روانشناسي عمومي

22

دكتري و دانشجوي دكتري

3

روانشناسي باليني

23

 

از متقاضيان دعوت مي شود تا خلاصه اي از سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي خود را همراه با تصوير مدارك تحصيلي : كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و در صورت اشتغال به تحصيل گواهي اشتغال و تصوير شناسنامه و كارت ملي به همراه يك قطعه عكس 4×3 از طریق پست سفارشی به آدرس ذیل ارسال (ترجیحاً آدرس ایمیل ) فرمایند .

 

کرمانشاه : بلوار شهید بهشتی ، سه راه 22 بهمن ، انتهای باغ نی ، دانشگاه آزاد اسلامی   واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه ،

دبیرخانه جذب هیئت علمی

www.kssriau.ac.ir    info@kssriau.ac.ir   Telephone:

0831-8255582-3    Fax: 0831-8239154

 

 

 

 

 

 

 


جذب هیات علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات کرمانشاه
اخبار روزنامه ها