استخدام عضو هيات علمی پيمانی در دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   07 تیر 1391-27 June 2012بازدید 4857
استخدام عضو هيات علمی پيمانی در دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی


به اطلاع ميرساند ثبت نام هفتمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني اين دانشگاه از تاريخ 28 خرداد 1391 به مدت 15 روز بر روي سايت وزارت بهداشت قابل رويت مي باشد.

متاقضيان بايستي پس از اطمينان از تطابق رشته فارغ التحصيلي با جدول اعلام نياز اين دانشگاه در سايت وزارت بهداشت به آدرس http://jazb.aac.behdasht.gov.ir و ثبت نام الکترونيکي با گرفتن کد رهگيري جهت ارايه مدارک بصورت فيزيکي بشرح ذيل به دبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاه واقع در ستاد دانشگاه  ساختمان شماره 2 طبقه 4 مراجعه نمايند.

1- تکميل فرم 16 گانه که مستندات هر جدول بايستي ضميمه جدول گردد.

2- تکميل 3 برگ فرم پرسشنامه بانضمام مدارک قيد شده در فرم (به هنگام مراجعه همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملي الزامي است).

3-تکميل فرم تعهد نامه بصورت کامل (در خصوص بند 8 و 9 و20 و21 بايستي مستندات ضميمه گردد).

4- ارايه تصويرمدارک 16 گانه قيد شده در فرم ثبت نام الکترونيکي

استخدام عضو هيات علمی پيمانی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
اخبار روزنامه ها