فراخوان تكميلی جذب اعضای هيات علمی دانشگاههای علوم پزشكی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   25 شهریور 1391-15 September 2012بازدید 5341

فراخوان تكميلی جذب اعضای هيات علمی دانشگاههای علوم پزشكی

- اطلاعيه فوري و مهم درخصوص فراخوان تكميلي جذب اعضاي هيات علمي  

جدول اعلام نياز دانشگاههاي علوم پزشكي كشور جهت فراخوان تكميلي تيرماه سال 1391 در تاريخ 29/6/1391 در سايت قرار خواهد گرفت. متقاضيان جديد عيناً تابع قوانين و مقررات اعلام شده در آگهي هفتمين فراخوان جذب هيات علمي خواهند بود. نكته مهم اينكه افرادي كه در هفتمين فراخوان موفق به اخذ كد رهگيري شده اند نمي توانند در فراخوان تكميلي شركت نمايند. ليكن افرادي كه در فراخوان قبلي كد رهگيري اخذ كرده اند ولي مدارك خود را بصورت كامل ارايه نكرده اند، مي توانند در فرصت تعيين شده مدارك را بصورت دستي يا از طريق پست به دانشگاه مربوطه ارسال نمايند .


جذب عضو هيات علمی دانشگاههای علوم پزشكی پزشكی هيات علمی استخدام عضو هیات علمی
اخبار روزنامه ها