دانشگاه هنر عضو هيئت علمی و راتبه می پذيرد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   27 شهریور 1391-17 September 2012بازدید 4328
دانشگاه هنر عضو هيئت علمی و راتبه می پذيرد

متقاضيان مي توانند براي ثبت نام از تاريخ 91/6/20 تا 91/7/15 به سايت مرکز جذب اعضاي هيئت علمي به آدرس www.msrt.ir/sites/jazbsite  مراجعه نمايند.
دانشگاه هنر پذیرش عضو هيئت علمی پذیرش راتبه استخدام عضو هيئت علمی
اخبار روزنامه ها