وضعیت استخدام نخبگان در هيأت عالی جذب

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   09 مهر 1391-30 September 2012بازدید 4989


وضعیت استخدام نخبگان در هيأت عالی جذب


جلسه هيأت عالي جذب در شوراي انقلاب فرهنگي برگزار و در آن به مباحثي از جمله نحوه جذب نخبگان اشاره شد.


جلسه 103 هيأت عالي جذب اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در محل دبيرخانه اين شورا تشکيل شد.


در اين جلسه موضوع سياست‌ها، راهبردها و اقدامات مربوط به هيأتهاي علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در نقشه جامع علمي کشور به منظور بررسي راهکارهاي اجرايي کردن اين سياستها و برنامه ها مورد بحث قرار گرفت.


اصلاح نسبت هيأت علمي به دانشجو، اصلاح هرم هيأت علمي، دانش‌افزايي، توانمندسازي و ارتقاي فعاليت‌هاي فرهنگي و تربيتي اجراي برنامه‌هاي مناسب به ‌منظور جذب استعدادها و نخبگان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت.


در ادامه جلسه نيز اعضاي کارگروه‌هاي صلاحيت عمومي 10 موسسه آموزش عالي کشور مورد تائيد قرار گرفتند.


استخدام نخبگان هيأت عالی جذب استخدام عضو هیات علمی
اخبار روزنامه ها