بررسی جذب هيأت علمی و اعتبار مدرک پرديسهای پولی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   22 آذر 1391-12 December 2012بازدید 5166
بررسی جذب هيأت علمی و اعتبار مدرک پرديسهای پولی

پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری مهر ، رئيس مرکز جذب هيأت علمي تاکيد کرد که هيچ تفاوتي ميان مدارک دانش آموختگان پرديسهاي پولي دانشگاهها با ساير مدارک مورد تاييد وزارتخانه هاي علوم و بهداشت براي جذب در فراخوان هيأت علمي وجود ندارد.

محمدرضا مرداني درباره اعتبار مدارک تحصيلي دانش آموختگان پرديسهاي پولي دانشگاههاي کشور در فرايند جذب، اظهار داشت: بر اساس قوانين، افرادي که از دانشگاههاي معتبر و مورد تاييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري همچين بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دانش آموخته مي شوند، امکان جذب به عنوان هيأت علمي را دارند.

وي ادامه داد: براي پذيرش آن دسته از متقاضياني که مدارکشان را از پرديسهاي پولي دريافت کرده اند هيچ مانع حقوقي وجود ندارد.

به گفته رئيس مرکز جذب وزارت علوم، برخي دانشگاهها ممکن است در بررسي براي انتخاب و جذب افراد به عنوان هيأت علمي، متقاضياني را که از طريق کنکور در دانشگاه قبول و سپس دانش آموخته شده اند به علت توانمندي بالا مورد پذيرش قرار دهند کما اينکه همين دسته از افراد در پرديسهاي پولي هم ديده مي شوند.

مرداني تاکيد کرد: نکته مهم اين است که هيأت جذب بايد بر اساس ابلاغيه وزارت علوم به توانمندي علمي افراد توجه کرده و آنها را از اين منظر مورد بررسي قرار دهند.
بررسی جذب هيأت علمی اعتبار مدرک پرديسهای پولی
اخبار روزنامه ها