افزایش سن بازنشستگی هیئت های علمی دانشگاه ها

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   07 دی 1391-27 December 2012بازدید 3474افزایش سن بازنشستگی هیئت های علمی دانشگاه ها

بر اساس آئین نامه جدید، سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی افزایش یافته است. رویکرد عملی و نگاه مدیریت آموزش عالی نیز گواه دیگری است بر اینکه، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌توانند در چهارچوب ضوابط و مقررات موجود از تجارب علمی استادان بازنشسته اقدام کنند.


معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بر اساس آئین نامه جدید بازنشستگی اعضای هیئت علمی و روح تسهیل گرانه و واضح حاکم بر آن، سن بازنشستگی این گروه و دوره ماندگاری آنها در دانشگاه ها بیشتر شده است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، غلامرضا خواجه سروی افزود:‌ هیچ قانون رسمی استفاده از خدمات علمی و پژوهشی استادان بازنشسته را منع نمی‌ کند و کماکان ظرفیت‌ها و مجوزهای لازم برای بهره گیری از دانش و تجربه اعضای هیئت علمی در قالب قوانین و مقررات جاری در دانشگاه‌ها وجود دارد.


وی گفت:‌ رویکرد عملی و نگاه مدیریت آموزش عالی نیز گواه دیگری است بر اینکه، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌توانند در چهارچوب ضوابط و مقررات موجود از تجارب علمی استادان بازنشسته اقدام کنند و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز مشوق و تسهیل کننده این امر است.


معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: مسئله مهم این است که توجه داشته باشیم چند برابرِ استادان بازنشسته؛ اعضای هیئت علمی جوان و کارآمد جذب دانشگاه‌ها می شوند و در مجموع، از ظرفیت و تجربه متمرکز در اعضای هیئت علمی در اختیار دانشگاه‌ها، نه فقط چیزی کسر نمی‌ شود، بلکه به آن افزوده می‌شود.


افزایش سن بازنشستگی هیئت های علمی دانشگاه ها
اخبار روزنامه ها