جذب نخبگان به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه شریف

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   24 تیر 1392-15 July 2013بازدید 2033جذب نخبگان به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه شریف
رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت : طرح جذب نخبگان به عنوان هیات علمی دانشگاه‌ها طرحی است که توسط بنیاد ملی نخبگان ارایه شده و براساس این طرح جذب نخبگان با تسریع انجام می شود.

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح جذب عضو هیات علمی نخبه در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: براساس این طرح در روند جذب نخبگان به عنوان هیات علمی تسریع ایجاد شده و سرعت جذب این افراد نسبت به دیگر اعضا بیشتراست.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: این افراد مانند دیگر اعضا از طریق سامانه جذب وزارت علوم جذب می شوند و فقط تنها تفاوتی که با روند جذب سایر اعضا دارند این است که اگر مشخص شده باشد که این افراد از اعضای بنیاد نخبگان هستند، در پذیرش و جذب آنها تسریع می شود.

وی ادامه داد: البته سرعت دانشگاه صنعتی شریف در جذب اعضای هایت علمی نخبه و غیر نخبه بسیار بالاست و هر دو را با سرعت بالایی جذب می کند.

روستا آزاد درباره آمار جذب اعضای هیات علمی نخبه یادآورشد: اعضای هیات علمی دانشگاه شریف همه نخبه بوده و دارای رکوردهای علمی بالایی هستند.

وی افزود: در حال حاضر دانشگاه صنعتی شریف 450 عضو هیات علمی دارد که 30 عضو هیات علمی را سال گذشته جذب کرده و  15 نفر نیز طی سه ماه و نیم گذشته جذب شده اند و برای رسیدن نسبت استاد یک به 20، دانشگاه باید 100 عضو هیات علمی دیگر جذب کند.


جذب نخبگان به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاه شریف جذب هیئت علمی جذب هیئت علمی در دانشگاه شریف
اخبار روزنامه ها