جذب و استخدام عضو هيات علمي به صورت پيماني در وزارت بهداشت

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام عضو هیات علمیارسال شده در   26 اسفند 1387-16 March 2009بازدید 2852


جذب و استخدام عضو هيات علمي به صورت پيماني در وزارت بهداشت معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام به جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني نموده است. به گزارش خبرنگار بازاركار، وزارت بهداشت به منظور تامين اعضا هيات علمي پيماني تمام‌وقت جغرافيايي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور در رشته‌هاي علوم پايه و باليني اطلاعيه استخدامي منتشر نموده است. اعضاي علمي مورد نياز از ميان دارندگان دانشنامه كارشناسيارشد تا فوق‌تخصصي و تحصيلات حوزوي جهت خدمت در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايران اراك، اردبيل، اروميه، اصفهان، اهواز، ايلام، بابل، بجنورد، بوشهر، بيرجند، تبريز، جهرم، رفسنجان، زابل، زاهدان، زنجان، سبزوار، سمنان، شاهد، شاهرود، شهركرد، علوم بهزيستي و توانبخشي، فارس، فسا، قزوين، قلب شهيد رجايي، كاشان، كرمان، كرمانشاه، گلستان، گناباد، گيلان، لرستان، مازندران، مشهد، هرمزگان، همدان، ياسوج، شهيد صدوقي يزد و شهيد بهشتي انتخاب خواهند شد. متقاضيان مي‌توانند براي دسترسي به اطلاعيه استخدامي به سايت http://dme.hbi.ir مراجعه نمايند.

اخبار روزنامه ها